fleur-fun.nl

Fleur&Fun

Welkom bij Fleur&Fun               


 

Op deze website wil ik u graag kennis laten maken met mijn winkel.
Bij De winkel vindt u hier een aantal foto's van, maar bedenk wel dat het een wisselend assortiment betreft.
Het geeft in ieder geval een indruk van wat u kunt verwachten.
Ook maak ik bloemstukken en dergelijke in opdracht, bij Speciale wensen vindt u daar enkele voorbeelden van.

Met vriendelijke groeten, 

Hennie Nauta-Dijkstra
Doniastrjitte 18
Bitgum

Openingstijden: Vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur
                          Zaterdag       10.00 -17.00 uur

Of op afspraak: 058 255 2360
                   

 

         

    

De hjerst lit fan him sprekke, mar binnen baarnt de kachel

    Al wer hast in jier lyn